Webetik

Fælles ansvar når eleverne færdes på internettet

I udgangspunktet har eleverne fri adgang til internettet. Både fra de udlånte netbooks og deres private devices som bærbare pc’er og smartphones. Der er altså ikke på forhånd spærret for bestemt tjenester eller lagt filtre i browserne. Ansvaret for at internettet bliver brugt etisk korrekt, er på den måde delt mellem eleverne, underviserne, ledelsen og forældrene. Både hvad angår brug af sociale tjenester og overholdelse af ophavsretten.

Kommunens egne anbefalinger til skolerne

For at hjælpe skolerne med  udviklingen af god webetik, har Helsingør Kommune udgivet et hæfte med anbefalinger til undervisningen. Hæftet knytter sig til ”Læreplanen for it-,medie- og skolebiblioteksundervisningen”. Det er inddelt i tre faser og udgivet som pdf med links og henvisninger til konkrete undervisningsmaterialer. Hæftet kan læses her …

Også SSPK har samlet links og henvisninger til, hvordan både forældre og undervisere kan samarbejde med børn og elever på området …

Omfattende tema på EMU ophavsret og færdsel på nettet

Undervisningsministeriets undervisningsportal, EMU, har udgivet et omfattede tema til både elever, lærere og forældre. Her er der både inspiration, tips, vejledning og konkrete regler for, hvad der er tilladt og forbudt. Find temaet på www.emu.dk/webetik.