Videndeling

Selvom itifagene.dk ligner en almindelig hjemmeside, er det faktisk en blog.Alle har mulighed for at kommentere indlæggene. Scroll ned til bunden af siden og skriv om alt, der i sidste ende kvalificerer undervisningen. Kommentarer, spørgsmål, gode idéer, supplerende links … Enkelte sider er rene info-sider, som vi dog har lukket for kommentarer.

I skoleåret 2011-2012 håber vi med bloggen at kunne sætte gang i videndelingen på tværs af skolerne i kommunen. Undervejs evaluerer vi, hvordan vi bedst gør det fremover. Kom gerne med inputs her på siden eller kontakt os i Uddannelseshuset.