SFO – Sprog, krop og it i SFO’en

MANDAGE: Workshop nr. 12607, 12609)

TIRSDAGE: Workshop nr, 12601, 12602, 12611, 12616

KLASSETRIN: SFO

INSTRUKTØR: Malene Erkmann

KORT BESKRIVELSE
På kurset arbejder vi med de to temaer sprog og udtryksformer og krop og bevægelse. Gennem praktiske øvelser bruger vi it og digitale medier til at understøtte arbejdet i SFO’en med sprog og bevægelse. Vi tager fx på fotojagt med mobiltelefonen, arbejder med fysiske links i form af fx QR-koder (Smartkoder) og sender børnene på udforskning i lokalområdet med video og kamera. Vi designer filmfestivaler og andre projekter, der kan styrke børnenes it-kompetencer og samtidig styrke deres demokratiske indfl ydelse på institution og hverdag.

FAGLIGE MÅL
Gennem kurset vil vi på én gang arbejde med udvikling af elevernes grundlæggende, digitale kompetencer og samtidig arbejde med børns sproglige udvikling, både digitalt og i forlængelse af arbejdet med de digitale resurser. Derudover vil vi gennem konkrete projekter og opgaver arbejde med:

  • Brug af it til leg og bevægelse, ude og inde
  • Brug af it til fordybelse og selvrefl eksion.

IT/MEDIE-MÅL

  • Forstærket virkelighed (augmented reality) gennem aktiviteter med it udenfor SFOen
  • Spil og leg i SFO’en
  • Elevernes uformelle it-kompetencer
  • Webetik

IT-REDSKABER
Smartboard og Netbook, mobiltelefon og digitalkamera.

FORUDSÆTNINGER
Ingen særlige it-faglige kompetencer.

OM INSTRUKTØREN
Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand.it. Arbejder som pædagogisk it-vejleder med kurser, udviklingsprojekter på skoler, i kommuner og som underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejledere. Udvikler undervisningsmaterialer, fx til emu.dk, men også i samarbejder med lokale museer og arkiver.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
På kurset arbejder vi med netbooks, mobiltelefoner, Smart-board og spillekonsoller som fx Wii.Vi starter med helt grundlæggende  funktioner i de forskellige værktøjer, som kan understøtte arbejdet i SFO’en med de to temaer, sprog/udtryksformer og krop/bevægelse.

Samtidig finder vi resurser på nettet som kan bruges til at skabe projekter, der træner børnenes digitale kompetencer, færdigheder og viden om digitale medier og it.

Vi arbejder med forskellige former for løb og spil, der kan sættes i gang fra Smart-boardet og understøttes fx med mobiltelefoner eller digitale kameraer.

Vi arbejder også med projekter, der involverer computerens tekst- og billedbehandlingsværktøjer i Word, PowerPoint og PhotoStory.