SFO – Digital pædagogik – natur og kultur

WORKSHOP NR.: 12606

UGEDAG: Mandag

KLASSETRIN: SFO

INSTRUKTØR: Martin Lindved

KORT BESKRIVELSE
Det handler om leg. Leg er forudsætning for al læring og du vil i denne workshop arbejde med at få en legende tilgang til brug af it i SFO’en. I løbet af fire workshops vil du blive præsenteret for en bred vifte af digitale muligheder. Vi vil udnytte disse muligheder og arbejde med redskaber, der vil kunne sætte dig i stand til at se på emner som natur og kultur på en innovativ og udfordrende måde. I denne workshop er det børnene, der bliver sat i centrum. Du vil blive præsenteret for redskaber, der udfordrer din rolle som pædagog og giver nye muligheder til børnenes legende tilgang til it. Vi vil berøre emner som den pædagogiske rolle, it-pædagogik, digital kompetenceudvikling og dokumentation.

FAGLIGE MÅL
Workshoppen vil vise en anderledes tilgang til it, hvor bevægelseselementet og den legende tilgang vil åbne op for en anderledes måde at implementere it i SFO’en. Denne workshop knytter an til temaerne Krop og bevægelse samt Natur og naturfænomener.

IT/MEDIE-MÅL

  • Kunne udnytte og overføre kompetencer fra kendte til nye brugergrænsefl ader og interaktionsformer, så børnene derved selvstændigt udvikler it-kompetencer og it-dannelse
  • Blive så fortrolig med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde og lign

IT-REDSKABER

Netbook, Windows live MovieMaker, Windows live Photo Gallery, Microsoft Auto Collage, digitalkamera og -optager, webcam, Skype, Smartphone, Smart board, xBox Kinnect. Alfabettastaturet, LEGO, samt diverse online redskaber.

FORUDSÆTNINGER
Der stilles ingen krav til individuelle it forudsætninger i denne workshop. Den vigtigste forudsætning er motivation og lyst til at arbejde med it på en anderledes og kreativ måde i SFO’en. Niveauet kommer til at afhænge af børnene fra jeres hverdag. Alle vil kunne deltage i denne workshop og kunne tage udgangspunkt i egne it kundskaber. Der vil blive arbejdet på mange forskellige niveauer i teams og som samlet gruppe.

OM INSTRUKTØREN
Martin Lindved arbejder til dagligt i indskolingen. De sidste 4 år har han arbejdet bredt med IT bevægelse. I 2012 blev Den Digitale Tarzanbane udvalgt af Microsoft til et af Danmarks mest innovative it-undervisningsforløb.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Du vil få en introduktion til hvordan den digitale verden ser ud i dag og hvad det betyder for børnene i SFO’en. Vi udfordre vores opfattelse af it gennem en fælles legende aktivitet og derefter vil begrebet Sky Heros blive introduceret.

Du vil komme til at arbejde med kameraet som pædagogisk redskab til dokumentation, blive introduceret til stop motion-værktøjet og få lejlighed til at arbejde med denne udtryksform. Computerspil er en selvfølgelighed, når børn leger med it og i den sammenhæng skal vi se på, hvad internettet kan tilbyde og hvordan vi kan udnytte spil universets muligheder sammen med børnene.  Den Digitale Tarzan bane eller DTT er en ny og anderledes tilgang til bl.a. spiluniverset, hvor kombination med it, bevægelse og leg flytter computeruniverset ud i virkeligheden. Afslutningsvis skal vi se på videndeling gennem programmet Skype .

Vi samler vores it-viden sammen i en værktøjskasse, der gør arbejdet med fremtidige projekter i SFO’en overskueligt og spændende med it.