Udvidet – Naturfag

Smart

Fredag den 5. august, kl. 9-12

Sted: Grydemoseskolen


Instruktør: Nicolai Munksby

Toolkit, mathtools, smart-optager screenrecordings, billeder og lyd i smart, animationer, baggrunde, figurer mm.

Vise eleveksempler, inspiration til arbejde gennem eleveksempler. Best practise eksempler på hvordan smart-board kan anvendes fagligt relevant i undervisningen.

Mål – indhold – evaluering – refleksion i forhold til evaluering. Hvad var det der virkede?, hvad var det som var svært?, hvad ville man gøre anderledes en anden gang? Lavpraktiske tekniske problemer.

Smartboard skal tænkes ind som et elevredskab – det gælder ikke kun om at lærerne har fået endnu et redskab til at styre klasse, det skal ud på elevernes computere og eleverne skal arbejde med det selv som et kreativt program.
Hvad skal man passe på i forhold til at bruge softwaret, hvordan skal man anvende det mest hensigtsmæssigt didaktisk og pædagogisk?

Der skal være plads/tid til at lærerne selv får hands-on på dette modul – de skal stilles en konkret opgave, som de skal løse ved eget brug af Notebook på computere – det betyder at de ikke alle skal være ved et smartboard, men ved deres egne computere.

I dette modul vil særlige funktioner i notebook softwaren blive behandlet herunder acitivity toolkit 2.0, teoretisk såvel som praktisk ved hands-on aktiviteter –set i et naturfagsdidkatisk lys. Dertil vil der blive præsenteret forskningsresultater vedr. implementeringen af, og den daglige anvendelse af interaktive tavler på 8 forskellige skoler med henblik på transfereffekt. Vi vil desuden arbejde på anvendelsen af Notebook software i elevhøjde, og arbejdet med notebook på elevcomputere.