Udvidet – Naturfag

Datalogningsudstyr og regneark i naturfagsundervisningen


Tirsdag den 10. januar, kl. 15-18

Sted: Grydemoseskolen

 

Instruktør: Nicolai Munksby

Der arbejdes her med basale færdigheder, så som tilslutning af sensorer, tænd loggeren, start logning, autoskalering, gem, navngiv, overfør til computer, videre arbejde med data på den interaktive tavle, arbejde med datastudio og excel, til dataopsamling og databehandling. Dertil perspektiveres i forhold til didaktiske kontekst. Både Spark og Explorer modellen demonstreres og vil indgå i hands-on aktiviteter.