Udvidet – Naturfag

Video og moviemaker – videndeling via video, samt brug af mobiltelefon

 

Tirsdag den 15. november, kl. 15-18

Sted: Grydemoseskolen

 

Instruktør: Nicolai Munksby

I dette modul skal vi arbejde med PhotoStory, Moviemaker, og anvendelsen af Audacity – sat i en naturfagsdidaktisk kontekst. Eksempler fra praksis vil blive præsenteret – og der vil naturligvis være masser af hands-on. Dertil så vil en lang række andre programmer bliver præsenteret herunder VuVox og Picasa. Mobiltelefonen, vil også indgå, da den jo er den jo, blandt mange andre funktionaliteter, typisk både kan tage billeder og filme. Hvad kan man med mobilen i klassen, laboratoriet og i felten? Hvad kan man ikke? Masser a hands-on og eksempler fra undervisningspraksis.