Inspirationsdag

Torsdag en 4. august bliver projektet skudt i gang med en inspirationsdag. Oplægsholdere med spidskompetencer i de fem faggrupper sørger for et program, hvor de faglige aspekter bliver sat i perspektiv både fra oven og fra neden. Målet med inspirationsdagen er, foruden konkret inspiration, at skabe en fælles faglig forståelsesramme for it-understøttelsen af de forskellige fag.

Find programmerne for hver faggruppe som pdf’er herunder:

Børnehaveklasse

Dansk

Matematik

Naturfag

Sprog