Hold 2 /Modul 6 / Basis / 1.-6.

Web2, informationssøgning og links

Tirsdag den 7. februar, kl. 15-18
Sted: Mørdrupskolen

Instruktør: Camilla Ledsgaard Jensen

Flere af de nye web-teknologier er i dag kendte af eleverne, men de kan rent faktisk også inddrages i undervisningen på en faglig relevant og konstruktiv måde.

Målet med kurset er at give deltagerne forudsætninger for at inddrage web 2.0-værktøjer i undervisningen. På kurset præsenteres en række af de værktøjer, der er oplagte at benytte i undervisningen. Vi ser bl.a. på, hvordan man opretter en Wiki med eleverne, og hvordan YouTube kan benyttes i undervisningen. Vi ser også på, hvordan indholdet fra web 2.0-værktøjerne kan integreres i bl.a. Elev-, Forældre- og Lærerintra.  Programmet Skype afprøves også som et alternativ til det traditionelle teammøde.

Husk bærbar og mobil.