Dansk

Kursusbeskrivelser

DANSK

Formål
At gøre underviserne i stand til at opbygge/videreudvikle undervisningsforløb på SMART
Board og integrere arbejdet med andre digitale medier og undervisningsressourcer i
undervisningen generelt.
Indhold
 Notebook (til SMART) – i en dansk-didaktisk kontekst
 Inddragelse af andre digitale medier (herunder mobiltelefonen)
 Introduktion til og arbejde med online-ressourcer i danskfaget
 Arbejde med lyd, video og billeder
 Kompenserende værktøjer fx CD-ord
 Udbygge kendskabet til grundlæggende softwareprogrammer i Officepakken.