EMU’s “Brug It” med blog

”Brug it” samler alt det bedste og giver i en række undertemaer adgang til både eksisterende og nye ressourcer til it-understøttelse i undervisningen. Temaet trækker på indhold fra hele EMU, og præsenterer relevant stof fra fagsider, Materialeplatformen, E-museum og E-læringsmoduler. ’Brug it’ omfatter også Artikelbasen, der er den nye udgave af Designværkstedet med et stærkere it-pædagogisk fokus.

Der linkes også til en eksterne ressourcer og lægges op til samspil og videndeling med disse.

Sitet skrives af Claus Berg, chefkonsulent hos UNI-C. Han findes på Twitter som @clausberg og @emu_dk.