e-Didaktik – it i undervisningen

e-Didaktik.dk samles de bedste, nye it-værktøjer til brug i undervisningen. Værktøjerne analyseres med baggrund i en didaktisk ramme, som tager afsæt i en skelnen mellem tre forskellige undervisningsformer – den monologiske, den dialogiske og den polyfone.

Sitet skrives af Niels-Jakob Pasgaard, uddannet folkeskolelærer, og kandidat i pædagogisk filosofi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU. Han kan følges på Twitter @edidaktik