12301 Præsentationsværktøjer, der rykker – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 2.-10. klasse

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØR Christian Larsen Langstrup

 

På dette kursus får du afprøvet en række præsentations-værktøjer og produktions-muligheder, der er velegnede til fremlæggelser i sprogfagene. Undervejs skal du afprøve udvalgte værktøjer med dine elever i enten skriftligt eller mundtligt sprogarbejde – eller i nogle situationer begge dele samtidigt. Enkelte værktøjer vil endvidere tilgodese online samarbejde i mindre grupper.

FAGLIGE MÅL SPROG
• At øge kendskabet til web-baserede værktøjer og produktionsformer, som er velegnede til mundtlige og skriftlige præsentationer
• Skriftlig og mundtlig kommunikation via digitale medier
• Vælge kommunikations-strategier i forhold til formålet og det valgte værktøj.

IT/MEDIE MÅL
• Udvælge relevante værktøjer og online billeder, videoer og informationer relevant for produktionen/ forløbet
• Analytisk tilgang til formidling med og af programmerne, samt overvejelser omkring, hvordan arbejdet kan evalueres.

IT-REDSKABER
Der bliver brugt web-baserede programmer som fx: Glogster, Xtranormal, Aviary samt fl ere egnede værktøjer efter lyst og interesse.

FORUDSÆTNINGER
Kurset er for dig, der gerne vil have genopfrisket din basisviden om webværktøjer og har lyst til at tilføje et par nye til din værktøjskasse.

OM INSTRUKTØREN
Christian Larsen Langstrup er lærer på Usserød Skole, hvor han er aktiv bruger af it og medier i undervisningen.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
I sprogfagene skal eleverne blive gode til at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt gennem digitale medier. På dette kursus får man kendskab til en række præsentationsværktøjer og produktionsmuligheder. Undervejs afprøver deltagerne udvalgte værktøjer med deres elever i enten skriftligt eller mundtligt sprogarbejde – eller i nogle situationer, begge dele samtidigt. Enkelte værktøjer vil endvidere tilgodese samarbejde online i mindre grupper.

It-mål
a. Målrettet informationssøgning og -indsamling: At udvælge relevante værktøjer, brug af online billeder, videoer og informationer relevant for produktionen/forløbet.
b. Produktion og formidling: Vi skaber med de valgte programmer, produktioner og eksempler til direkte brug i undervisningen. Eksemplerne skal vise, hvordan vi som lærere kan formidle sprogfagligheden. Vi arbejder både med at lære programmerne at kende, så vi kan vælge de mest egnede til formålet, men også med at skabe produkter og eksempler som kan understøtte mundtlige præsentationer. Det sprogfaglige ligger således både i at producere eksempler som kan stå alene, men også i brugen af programmer som en del af den mundtlige formidling.
c. Analyse: Kursisterne/eleverne skal løbende forholde sig til værktøjernes brugbarhed, brug og organisering. Analytisk tilgang til formidling med og af programmerne, samt overvejelser omkring, hvordan arbejdet efterfølgende evalueres.
d. Kommunikation, videndeling og samarbejde: Arbejdet skal føre til formidling direkte i undervisningen og efterfølgende offentliggørelse fx i intrasystemet eller alternativt på en opsamlende blog. Fælles refleksion over brugen af værktøjerne. Hvilke alternativer er der? Hvilke fordele og ulemper var der?
e. Webetik: Hvad må jeg bruge i min produktion? Hvem må se mit arbejde?