12304 Internationalt, digitalt samarbejde i sprogfagene – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 2.-10. klasse

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØRER Stine Hjorth Pedersen, Birte Peuliche, Kira Schlifer og Christina Hellensberg

 

Hvordan tilrettelægges og gennemføres et internationalt samarbejdsprojekt? Hvilke it-redskaber skal man beherske? Hvordan sikrer man, at eleverne får et fagligt udbytte af at deltage? På kurset lærer du at afgrænse og gennemføre et digitalt samarbejdsprojekt fra start til slut. Undervejs afprøver du et forløb med dine elever og en partnerskole i udlandet.

FAGLIGE MÅL SPROG
• Digitalt samarbejde med skoler i udlandet omkring afgrænsede faglige forløb
• Mundtlig og skriftlig kommunikation i form af e-mails, web 2.0 præsentationer og direkte kontakt
• Anvendelse af forskellige platforme til internationalt samarbejde og videndeling
• Kendskab til portaler, der tilbyder samarbejde og viden om internationalisering

IT/MEDIE MÅL
• Anvende sociale medier og præsentationsprogrammer til samarbejde med projektpartnere i udlandet
• Planlægge og gennemføre virtuelle rejser

IT-REDSKABER
• Forskellige platforme til internationalt samarbejde fx E-twinning, Skolen i verden, ESP
• Præsentations- og kommunikationsprogrammer, som eleverne kan benytte i samarbejdet med skoler i udlandet fx Moviemaker, Glogster, Skype og Prezi

FORUDSÆTNINGER
Der bygges på dét, der har været gennemgået i år. Det vigtigste er, at man har lyst til at kaste sig ud i at arbejde med det internationale også imellem kursusgangene sammen med sine elever. Det vil være rigtig godt at medbringe ønsker og idéer til et sådan samarbejde, men det er ingen betingelse.

OM INSTRUKTØRERNE Stine Hjorth Pedersen er gennemgående instruktør. Stine er lærer på Randersgades Skole, hvor hun har arbejdet med flere internationale projekter. Hun er aktiv bruger af it og medier i undervisningen. Endvidere medvirker Birte Peuliche (UCC), Kira Schlifer (Randersgades Skole) og Christina Hellensberg (UCC).

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Den internationale dimension skal indgå i alle fag. Det betyder bl.a., at eleverne skal deltage i forløb, hvor der udveksles “informationer og produkter” med klasser i udlandet. Fremmedsprogene er oplagte at bruge tværfagligt og i forbindelse med IT, hvor eleverne kan opleve, at sproget kan være et redskab til at tilegne sig viden og oplevelser. Internationale samarbejdsprojekter handler om at lære om andre kulturer, traditioner og tankegange. Et projekt, der på den ene eller anden måde drejer sig om kultur, åbner døre og øjne hos elever, men også hos lærere på tværs af alle faglige områder. IT og teamwork er centrale elementer og indbyder til, at man lærer om nye redskaber og samarbejdsformer undervejs. Efter at have set grydeklare eksempler på samarbejde, får man hjælp til at oprette sit eget eget projekt. Der videndeles undervejs både på kursusgangene og undervejs på bloggen www.itifagene.dk, hvor man også kan få hjælp og råd.