12302 Druck auf die Tafel – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 2.-10. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Line Hussmann Olander

Udnytter du dit Smartboards potentiale i sprogundervisningen? Målet med dette kursus er, at du bliver bedre til at udnytte tavlens potentiale i arbejdet med fx ordforråd, grammatik og temaarbejde. Du får inspiration til at fremme en sprogundervisning, der motiverer til samtale og historiefortælling og integrerer arbejdet med kultur og samfundsforhold på en spændende og aktiverende måde.

FAGLIGE MÅL SPROG
• Anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og stave-og grammatikkontrol
• Udnytte tavlens potentiale i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse.

IT/MEDIE MÅL
• Søge og fi nde billeder og internetsider, der er lovlige at benytte
• Lave egne spil og lege direkte på tavlen
• Lave objekter på tavlen om til eksterne links
• Vurdere god æstetik og gode portaler, der understøtter sprogundervisningen
• Reflektere over it, der virker og fremmer sprogindlæring
• Benytte SMART exchange, der er et forum for deling af notebookproduktioner, samt for Skolekoms forum for deling af produktioner til interaktive tavler.

IT-REDSKABER
• Bærbar pc og SMARTboard
• Notebook
• Google billedsøgning og/eller Flickr, YouTube.

FORUDSÆTNINGER
Vi bygger på den basisviden, I har om Notebook-programmet: Hvordan man åbner, skriver tekst og lægger farve på figurer og tekst, ”låser” fi gurer og tekst samt ”låser op” igen. Der lægges vægt på, at man får tingene forklaret, og at man afprøver de gennemgåede værktøjer sammen med sine elever mellem kursusgangene.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Her får sproglærere praktisk erfaring med at lave og tilpasse notebookbaserede aktiviteter, hvor det er optimalt at inddrage SMARTboardet til såvel små delelementer i den daglige undervisning som større undervisningsforløb. Her får sproglærere en uddybende introduktion til en række af de værktøjer og programmer, der findes i Notebook. Eksemplerne er fra instruktørens hverdag som tysklærer, men kan lige såvel anvendes i fransk og engelsk. Man får vejledning i, hvordan man kan programmere tekst, figurer og billeder, og hvordan man kan omdanne et billede til at indeholde et link. Og ikke mindst bliver man præsenteret for, hvordan man kan bruge programmerne og værktøjerne i Notebook og dermed SMARTboardet til at gøre sin undervisning mere levende, aktiverende og vedkommende. Der vil blive taget udgangspunkt i arbejdet med ordforrådstilegnelse, basisgrammatik og temaforløb. Målet med kurset er, at deltagerne lærer at udnytte tavlens potentiale yderligere i arbejdet med fx ordforråd og grammatik og til at fremme en didaktik, der motiverer til samtale og historiefortælling og integrerer arbejdet med kultur og samfundsforhold på en spændende og aktiverende måde.

It-mål
a. Informationssøgning og indsamling: Deltagerne bliver vejledt i at søge efter og finde billeder og internetsider, der er lovlige at benytte.
b. Produktion og formidling: Deltagerne bliver fortrolige med at lave inspirerende sider i notebook, lave deres egne spil og lege direkte på tavlen, samt at kunne lave objekter på tavlen om til eksterne links.
c. Analyse: Fokus på at vurdere god æstetik og gode portaler, der understøtter sprogundervisningen. Refleksion over, it, der virker og fremmer sprogindlæring.
d. Kommunikation, videndeling og samarbejde: Deltagerne bliver introduceret til SMART exchange, der er et forum for deling af notebookproduktioner, samt for Skolekoms forum for deling af produktioner til interaktive tavler. Deltagerne får viden om, hvordan man kan konvertere andre filtyper til at blive brugt på SMARTboard. Deltagerne får mulighed for at afprøve de gennemgåede værktøjer på kurset og sammen med deres elever mellem kursusgangene.