Computerspil i SFOen

WORKSHOP NR.: 12604-12605

KLASSETRIN SFO

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Mathias Poulsen

KORT BESKRIVELSE
På kurset fokuserer vi på computerspil, og ser nærmere på, hvordan man i SFOen kan arbejde bevidst med børnenes digitale kompetencer og spildannelse. Vi tager udgangspunkt i, at de fl este børn i dag har mange rigtig gode oplevelser med computerspil, og at disse kan gøres til omdrejningspunkt for spændende aktiviteter i SFOen. Forskellige spil, spiltyper og platforme bliver introduceret og vi diskuterer, hvad der kendetegner disse. Hvordan lægger forskellige spil op til fx læring & refl eksion, interaktion & samvær, forbrug osv.? Vi ser på, hvordan lege og kreative processer i mange tilfælde udspringer af computerspil, og hvordan man aktivt kan bruge spil som katalysator for aktiviteter ”rundt om” spillene. Endelig leger vi med spiludvikling og undersøger, hvordan børnene med relativt simple redskaber kan prøve at lave deres egne spil. FAGLIGE MÅL SFO I løbet af de fi re workshops arbejder vi med mulighederne for at styrke børnenes digitale kompetencer og spildannelse. Ved at arbejde bevidst med børnenes egen interesse for spil sigter vi dels på at støtte deres refl eksion omkring spil og det at spille, dels at bruge spil som afsæt for nysgerrig udforskning af verden omkring os.

IT/MEDIE MÅL
• Prezi, Twitter og Blogs
• Spilsites – fx Metacritic, Killscreen
• Diverse spiltjenester og platforme – fx Steam, OnLive, Playstation 3, Ipad og PC
• Kodu og www.youtube.com.

IT-REDSKABER
Mobil/mp3-optager og mulighed for at overføre til PC, mobiltelefon, digitalkamera, Word, Picture Manager, Audacity, Laerit.dk, SkoleTube.dk, AudioBoo, WallWisher og Pixlr.com.

FORUDSÆTNINGER
Ingen særlige it-faglige kompetencer, men generel nysgerrighed er en fordel.

OM INSTRUKTØREN
Mathias Poulsen er selvstændig med konsulentvirksomheden Play Consulting (se www.playconsulting.dk), hvor han over en årrække har udforsket krydsfeltet mellem spiludvikling, forskning og undervisning. Han samarbejder bl.a. tæt med GameIT College, deltager i forskellige nationale og internationale udviklingsprojekter, skriver artikler og holder foredrag.