SFO – workshops 2012-2013

I skoleåret 2012-2013 er der tilrettelagt et it-kompetenceløft for Helsingørs Kommunes SFO-ansatte – ialt 16 workshops á 10 timers varighed på mandage eller tirsdage fra kl. 8.30 til kl.11.00. Der er mulighed for at vælge ét af 16 hold.

Hvert hold har et gennemgående tema. Der er planlagt 4 forskellige temaer. Indholdet/temaet i de forskellige workshops knytter an til SFO-læreplanstemaerne.

Hver workshop har en gennemgående instruktør med kendskab til det SFO-faglige pædagogiske miljø. Ligeledes anvender instruktøren it i sin pædagogiske hverdagspraksis/undervisning.

Find beskrivelserne af de enkelte workshops her … og på FællesNettet.

Tilmelding foregår via et skema for skolens samlede personale. Fristen for tilmelding er 16. maj 2012.

Med venlig hilsen
Konsulenterne i Uddannelseshuset