12403 Fysik/kemi med it – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 7.-10. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Marianne Thomsen
Gennem 4 workshops arbejder vi med konkrete faglige udfordringer, undervisningsmaterialer og it, som kan anvendes i den daglige undervisning. Vi tager udgangspunkt i din egen undervisning og det udstyr, som du har til rådighed til dagligt.

FAGLIGE MÅL FYSIK/KEMI
• Anvendelse af it til at øve og fastholde elevernes mundtlige begrebsindlæring
• Anvendelse af it til dataopsamling og efterbehandling af resultaterne
• Anvendelse af simuleringer til understøttelse af elevernes læring.

IT/MEDIE MÅL
• Informationssøgning og indsamling af data
• Produktion og formidling af ny viden
• Kommunikation, videndeling og samarbejde.

IT-REDSKABER
• Vi arbejder med netbook og Smartboard
• Screencast-o-matic, MovieMaker el. lign.
• Din egen skoles datalogningsudstyr, fx Pasco loggere og sensorer.

FORUDSÆTNINGER
De 4 workshops retter sig hovedsageligt mod fysik/kemilærere.

OM INSTRUKTØREN
Marianne Thomsen er uddannet folkeskolelærer, kemotekniker, laborant og har efterfølgende læst en master i fysik. Har gennem de sidste 12 år arbejdet med digitale medier i fysik/kemi undervisningen.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Formålet med kurset, er at du går fra modulerne med undervisningsmaterialer, der gør dig i stand til at anvende it i din undervisning.

1. modul: Formål: At anvende it til at øve og fastholde elevernes mundtlige begrebsindlæring. Plan: Planlægge undervisningsforløb, hvor Screencast-o-matic, Moviemaker eller lignende indgår, så elevernes mundtlige begreber øves, styrkes og fastholdes. Materiale: Medbring egne elevbøger, eller materiale der skal bruges til undervisningen inden for kort tid.

2. modul: Formål: At anvende it til elev til elev læring. Plan: Planlægge undervisningsforløb, hvor eleverne anvender it som stillads når de underviser hinanden. Materiale: Medbring egne elevbøger, eller materiale, der skal bruges til undervisningen inden for kort tid. Sørg for at notebook er installeret på den computer der medbringes.

3. modul: Formål: At anvende dataopsamling og efterfølgende anvender it til efterbehandling af resultaterne. Plan: Planlægge undervisningsforløb, hvor eleverne bruger dataopsamling og efterfølgende anvender it til efterbehandling af resultaterne, så de får indblik i disse hjælpemidlers anvendelse og begrænsning. Materiale: Medbring egne elevbøger, eller materiale der skal bruges til undervisningen inden for kort tid, samt din skoles egne pasco sensorer. Sørg for at evt. programmer er installeret på den computer, der medbringes.

4. modul: Formål: At anvende simuleringer til understøttelse af elevernes læring, samt se på hvilke muligheder it giver for evaluering af et emne. Plan: Udvælge simuleringer der vil understøtte din kommende undervisning. Udarbejde evalueringsredskaber til emnet, med brug af notebook eller form fra Google. Materiale: Medbring egne elevbøger, eller materiale der skal bruges til undervisningen inden for kort tid. Du skal også have oprettet en Gmail inden workshoppen.