12401 Natur og teknik med it – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 1.-6. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Malene Erkmann

Gennem 4 workshops arbejder vi med 4 centrale digitale teknologier for Natur og teknik: 1) Google Maps og Google Earth, 2) Om digital dataindsamling med digitale mikroskoper, 3) Grundlæggende objektorienteret programmering med LEGO WeDo 4) Vejret, som det kan hentes på nettet. Der lægges stor vægt på praktisk arbejde med teknologierne og udvikling af praktiske forløb i fællesskab, der kan bruges i undervisning i umiddelbart forlængelse af workshops.

FAGLIGE MÅL NATUR/TEKNIK
Gennem inddragelse af it vil vi arbejde med både den nære, mikroskopiske omverden og den fjerne omverden, der bringes ind i klassen med internettet. Vi vil samtidigt i fællesskab udvikle fagets arbejdsmåder og tankegange, ikke mindst i forhold til indsamling og bearbejdning af data og forståelse af teknikken bag digitale produktioner.

IT/MEDIE MÅL
• Informationssøgning og indsamling af data
• Produktion og formidling af ny viden
• Kommunikation, videndeling og samarbejde.

IT-REDSKABER
• Netbooks og Smartboard
• Digitalt mikroskop og WeDo
• Google Maps og andre web 2.0 resurser.

FORUDSÆTNINGER Workshoppen tager udgangspunkt i sidste års basisforløb, og forudsætter grundlæggende kendskab til brug af egen netbook.

OM INSTRUKTØREN Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand.it. Arbejder som pædagogisk itvejleder med kurser og udviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejledere.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
4 workshops med fokus på 4 centrale digitale teknologier for Natur og teknik: Om kort: Google map og Google Earth Vi laver vores egne personlige kort, indsætter dem på blog eller hjemmeside og arbejder med forskellige former for lokationsbaserede informationer fra hele kloden. Om digital dataindsamling: digitale mikroskoper. Medbring gerne jeres eget! Vi vil denne gang arbejde med forskellige praktiske opgaver med mikroskopet, og i fællesskab omsætte ideerne til undervisningen. Om grundlæggende objektorienteret programmering: LEGO WeDo Ligesom LEGO MindStorm er LEGO WeDo en enkel måde at komme i gang med teknik og programmering. Vi bygger og eksperimenterer med programmerne. Vejret kan hentes på nettet, fx med data fra vejrstationen på Nyruphus. Vi finder vejrdata på nettet, billeder fra vejrsatellitter og arbejder videre med data og ser på, hvordan vejret kan indgå som tema i tværfaglige forløb.