Naturfag – workshops 2012-2013

Fagligt fokus, differentiering og fordybelse

Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 med ti timers efteruddannelse til alle lærere og børnehaveklasseundervisere. Ud fra erfaringerne og status i år, har vi i samarbejde med Microsoft sammensat et workshopprogram, som vi hermed har glæden af at introducere.

Gå direkte til workshopprogrammet her …

Kort fortalt har vi har taget udgangspunkt i de to mest entydige pointer fra midtvejsevalueringen: Ønske om større differentiering og mulighed for mere fordybelse. Derudover har vi flyttet fokus for workshopperne fra it-redskaberne til de faglige mål: Hvordan skaber vi tidssvarende veje til de faglige mål ved hjælp af it? Formen på workshopperne er hovedsaligt projektorienterede. Gennem fire eftermiddage arbejder deltagerne med et eller flere projekter, som kan bruges direkte i undervisningen. Projekterne skal med udgangspunkt i workshoppens oplæg og redskaber udspringe af deltagernes konkrete ideer og behov i den daglige undervisning.

Hver workshop varer 10 timer fordelt på fire eftermiddage fra 15-17.30 (bh.kl. 14-16.30). Man kan vælge én workshop – altså et samlet forløb på 10 timer. Grundopskriften på en projektorienteret workshop består af

  • Faglige mål
  • It-mål
  • Træning af it-redskaber
  • Didaktiske overvejelser og planlægning af undervisningsforløb

Differentieringen fremkommer på forskellige måder. For det første er holdene delt på natur/teknik, fysik/kemi og biologi/geografi. Som deltager beslutter man selv, i hvilken gruppe man hører hjemme. For det andet er workshopperne beskrevet så detaljeret, at it-niveauet og dermed forudsætningerne for det størst mulige udbytte fremgår. For det tredje giver den projektorienterede form mulighed for, at man kan arbejde med forskellige værktøjer på forskellige it-niveauer, men i samme faglige kontekst. I programmet er angivet de værktøjer, som instruktøren underviser og vejleder i, men står der fx PhotoStory, er man som deltager velkommen til at arbejde med et mere avanceret program. Eller vice versa med et enklere program.

Fordybelsen kommer ved netop at arbejde projektorienteret med det samme emne over tid.

Vi ved først om alle workshops bliver oprettet, når vi har modtaget samtlige tilmeldinger. Vi gør hvad vi kan, for at imødekomme alle ønsker.

Børnehaveklasseundervisere er velkomne til at deltage i workshops målrettet indskolingen.

I 2012-2013 skal SFO-pædagogerne også på it-kompetenceløft på workshops særligt tilrettelagt for deres faggruppe. SFO-workshopprogrammer er også på FællesNettet. Tidsrammen for SFO-workshops er 8.30-11.00.

De bedste hilsener
Konsulenterne i Uddannelseshuset