12203 Skriftligt matematik på computeren – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-10. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Annelise Madsen

 

Her får du yderligere erfaringer med hvordan computeren kan understøtte matematikundervisningen til opgaveskrivning med Word og WordMat, databehandling og kommunikation med regneark, samt geometri med Geogebra.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK
• Kende og anvende hensigtsmæssige it-hjælpemidler til at opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer
• Undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri • Undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer
• Indsamle, ordne og behandle data.

IT/MEDIE MÅL
• Produktion og formidling: Vælge præsentationsform, herunder tekst, grafik og program
• Analyse: fx æstetiske virkemidler, form og relevans i egne og andres produktioner.

IT-REDSKABER Geogebra, Excel, Wordmat, nettet med instruktionsvideoer, forklaringer, eksempler og tabeller.

FORUDSÆTNINGER Kurset bygger videre på sidste års forløb fra basisholdene.

OM INSTRUKTØREN Annelise Madsen er lærer, it-bruger, matematikkonsulent og kursusinstruktør.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Afleveringsopgaver og afsluttende prøver kan i dag med fordel laves på computeren. Workshoppen har til formål at klæde lærerne på til denne opgave, og vil gennem arbejde med konkrete opgaver fra lærebøger og eksempler fra de afsluttende prøver søge at nå dette. Der vil i i videst muligt omfang blive arbejdet med konkrete udfordringer fra egen praksis. Refleksion over egne og andre holds bud på løsninger bliver centralt. Workshoppen har til formål at uddybe de basale erfaringer med, hvordan computeren kan understøtte den skriftlige del af matematikundervisningen til opgaveskrivning med Word og WordMat, databehandling og kommunikation med regneark, samt geometri med Geogebra. Hvilke opgavetyper kan vi forvente? Hvordan løses de elektronisk?
Kravene i forhold til afgangsprøverne præciseres:
• Et algebraisk udtryk eller en sproglig forklaring
• En forklarende tekst
• Et facit

Men ikke nødvendigvis opstillet, som vi lærte det. Hvilke forklaringer skal med, hvis Excel, WordMat eller GeoGebra har lavet hhv. cirkeldiagrammet, boksplottet eller beregnet omkredsen/arealet.