12202 Kom videre med matematik på computeren og Smartboardet – mellemtrinnet – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-6. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Jonas Sandersen

 

På workshoppen får du yderligere erfaringer med, hvordan Netbooks, Smartboard, Notebook-programmet og internetbaserede matematikprogrammer kan bidrage til at udvikle matematiske færdigheder og kompetencer, samt fremme den faglige læsning på skærmen.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK
• Kunne opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, tekst og diagrammer
• Have kendskab til og kunne anvende hensigtsmæssige it-hjælpemidler til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge.

IT/MEDIE MÅL
• Kommunikation, videndeling og samarbejde: fx brug af elevintra og web. 2.0 ressourcer.

IT-REDSKABER
Netbooks, Smartboard, Notebook programmet og web. 2.0 ressourcer, som fx. elevintra, livebinders. com, elevunivers.dk, Skolemat.dk, Matematik i Måneby.

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen bygger videre på sidste års forløb fra basisholdene 1.-6. kl. Børnehaveklasseledere med matematikinteresse kan med fordel vælge denne workshop.

OM INSTRUKTØREN
Jonas Sandersen er lærer, itbruger og workshopholder.

UDDYBENDE BESKRIVELSER
De 4 workshops har til formål at kvalificere den daglige matematikundervisning med forskellige it-ressourcer, herunder med Netbooks, Smartboard , Notebook programmet, internetbaserede matematikprogrammer og elevintra. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan sætte fokus på faglig læsning og matematikforståelse via computeren.