12205 Geogebra for mellemtrinnet – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-6. klasse

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØR Mark Dansøn
På denne workshop vil vi arbejde uddybende med Geogebra, som er et understøttende hjælpeværktøj til matematikundervisningen. Arbejdet med programmet vil være både undersøgende og eksperimenterende.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK

• Bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer
• Arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri
• Spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre.

IT/MEDIE MÅL
• Produktion og formidling
• Opøve elevernes evne til at vurdere, hvordan brug af de mangeartede digitale teknologier til understøttelse af præsentation og formidling har forskellig indvirkning på opgavebesvarelsen.

IT-REDSKABER
Geogebra 4.0

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen bygger videre på sidste års introduktion af Geogebra.

OM INSTRUKTØREN
Mark Dansøn har flere års erfaring med it i en matematikundervisning, hvor kladdehæftet helt er udskiftet med computeren.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Arbejdsformen vil være præget afkorte oplæg med efterfølgende praktisk arbejde ved computerne. Da kurset bygger videre på sidste års introduktion, så vil dette kursus være fokuseret på en mere kvalitativ indgangsvinkel, hvor vi arbejder uddybende inden for forskellige områder af matematikken.