12208 Specialundervisning i matematik med it – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 0.-10. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Morten Jacobsen
I workshoppen arbejdes der med udvikling af matematiske kompetencer hos elever i specialundervisningstilbud, og hvordan it kan understøtte processerne.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK
• Kunne opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer
• Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder it, til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge.

IT/MEDIE MÅL
Kommunikation, vidensdeling og samarbejde: fx brug af elevintra og web. 2.0 ressourcer.

IT-REDSKABER
Netbooks, Smartboard, Notebook programmet og web. 2.0 ressourcer, som fx. Google SketchUp og netbaserede tjenester fx SkoleMat.

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen bygger videre på sidste års forløb fra basisholdene.

OM INSTRUKTØREN
Morten Jacobsen er folkeskolelærer og pædagogisk it-vejleder. Har arbejdet på forskellige specialskoler og er pt. it-vejleder.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
De 4 workshops har til formål at kvalificere matematikundervisningen i specialundervisningstilbud, og specielt hvordan it kan understøtte udviklingen af matematiske kompetencer hos de forskellige grupper i specialundervisningstilbud. På de 4 workshops, vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvordan vi kan benytte Notebook softwaren som motivation for eleverne, ligesom vi vil arbejde med programmet Google Sketchup, som er en sjov, lærerig og nem måde at arbejde med geometri og målestoksforhold. Derudover vil vi kigge nærmere på, hvad der findes af matematik ressourcer på internettet. Der vil på de forskellige workshops blive lagt vægt på individuelt arbejde med programmerne. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan sætte fokus på faglig læsning og matematikforståelse via computeren, og brug af CD-ord og pdf-Xchange-viewer i matematikundervisningen?