12207 Masterclass matematik – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 1.-10. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Mark Dansøn
På denne Workshop vil vi arbejde eksperimenterende med forskellige programmer og web2.0-værktøjer, som med fordel kan understøtte undervisningen i matematik. Workshoppen vil være meget styret af kursisternes egne ønsker og konkrete udfordringer i det daglige arbejde.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK
Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige it-hjælpemidler til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge.

IT/MEDIE MÅL
Beherske kontinuerlige, foranderlige og uformelle læringssituationer – med andre ord udvikle kompetencen “at lære at lære”

IT-REDSKABER
Alle tænkelige programmer, som kan anvendes i større eller mindre udstrækning.

FORUDSÆTNINGER
Man skal have gode it-forudsætninger for at deltage på dette hold, hvis man skal have tilstrækkeligt udbytte af de 4 workshops.

OM INSTRUKTØREN
Mark Dansøn har flere års erfaring med it i en matematikundervisning, hvor kladdehæftet helt er udskiftet med computeren.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Kurset vil i vid udstrækning være styret af kursisternes ønsker. Man vil således kunne komme med ønsker til indhold samt strukturen på de enkelte kursusgange. Instruktøren vil fungere som vejleder og forsøge at komme med forskellige input til jeres ønsker om kursusindhold.