12206 Geogebra for udskolingen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 7.-10. klasse

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØR Mark Dansøn

 

På dette kursus vil vi arbejde uddybende med Geogebra, som er et understøttende hjælpeværktøj til matematikundervisningen. Vi vil arbejde med temaopgaver, FSA-opgaver, samt selv producere opgaver til undervisningen. Kurset vil i vid udstrækning bygge på ideerne om ”learning by doing”.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK
• Bruge it til at konstruere, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer
• Arbejde med koordinatsystemet og funktioners afbildning
• Gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation.

IT/MEDIE MÅL
• Produktion og formidling
• Opøve elevernes evne til at vurdere, hvordan brug af de mangeartede digitale teknologier til understøttelse af præsentation og formidling har forskellig indvirkning på opgavebesvarelsen.

IT-REDSKABER
Geogebra 4.0

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen bygger videre på sidste års introduktion af Geogebra.

OM INSTRUKTØREN
Mark Dansøn har fl ere års erfaring med it i en matematikundervisning, hvor kladdehæftet helt er udskiftet med computeren.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Arbejdsformen vil være præget afkorte oplæg med efterfølgende praktisk arbejde ved computerne. Da kurset bygger videre på sidste års introduktion, så vil dette kursus være fokuseret på en mere kvalitativ indgangsvinkel, hvor vi arbejder uddybende inden for forskellige områder af matematikken.