12204 Eksperimenterende matematik med it – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 1.-10. klasse

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØR Annelise Madsen

 

Her får du yderligere erfaringer med, hvordan leg og eksperimenter med tal og geometri på computeren kan bidrage til at udvikle matematiske kompetencer.

FAGLIGE MÅL MATEMATIK
• Kunne arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning, samt undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
• Kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge
• Undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer
• Opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil.

IT/MEDIE MÅL
• Produktion og formidling: Vælge præsentationsform, herunder tekst, grafi k og program, fx Excel eller MovieMaker
• Analyse: fx æstetiske virkemidler, form og relevans i egne og andres produktioner
• Kommunikation, videndeling og samarbejde: fx brug af elevintra og web. 2.0 ressourcer.

IT-REDSKABER
Geogebra, Excel, Wordmat, elevintra og web. 2.0 ressourcer.

FORUDSÆTNINGER
Kurset bygger videre på sidste års forløb og forudsætter, at man bruger it i den daglige undervisning og er fortrolig med brug af netbooks, Smartboard, elevintra, internet, offi cepakken, herunder Word og Excel.

OM INSTRUKTØREN
Annelise Madsen er lærer, it-bruger, matematikkonsulent og kursusinstruktør.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Kurset har til formål at kvalificere den legende og eksperimenterende matematikundervisning med forskelllige it-ressourcer. Der vil være særligt fokus på brug af Geogebra og Excel, men også Wordmat og web. 2.0 ressourcer til spil, kommunikation og videndeling vil blive inddraget. Hvordan kan vi som lærere stimulere den eksperimenterende del af faget? Matematikfagets facitorienterede del har alle haft fokus på. Men med it (især Geogebra og Excel) har faget fået arbejdsredskaber, der lynhurtigt kan simulere mange forskellige situationer. Derved kan eleverne lettere udlede diverse regler/formler/systemer.
Vi kan også træne deres mundtlige kompetencer. Eleverne kan f.eks. udlede/udtale sig om:
• højdernes skæringspunkt ligger altid inde i trekanten når…
• 137 er ikke et trekanttal, fordi…..
• Det bliver billigere at leje en cykel hos XX end hos YY, hvis jeg skal leje den i tre dage, fordi….