12113 Youtube som hjemstavn – overbygningen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 7.-10. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Aslak Gottlieb

 

Identitet i lyd og billeder – lokalt og globalt. Med udgangspunkt i det lokale projekt Hjemstavn.com behandler workshoppen et gammelt begreb med nye medier og it-værktøjer. Deltagerne lærer at gennemføre et undervisningsforløb med multimedieproduktion og digital historiefortælling. Workshoppen tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet www.hjemstavn.com/undervisning

FAGLIGE MÅL DANSK
• Hjemstavnsbegrebet historisk, globalt og lokalt
• Grundlæggende viden om virkemidler i digital historiefortælling
• Elevernes egne identitetsfortællinger i danskfaglig sammenhæng.

IT/MEDIE MÅL
• Digital foto og grundlæggende billedbehandling
• Produktion af lyddias
• Udgivelse på blog.

IT-REDSKABER
PhotoStory eller selvvalgt soundslide-program. SkoleTube eller selvvalgt video-kanal på nettet. WordPress eller selvvalgt blogværktøj og Picture Manager eller selvvalgt billedbehandlingsprogram.

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen bygger videre på it-redskaber fra sidste års basisniveau. Udgangspunktet er fortrinsvist de mest enkle it-programmer til formålet. Deltagerne kan selv vælge at arbejde med mere avancerede programmer.

OM INSTRUKTØREN
Aslak Gottlieb er selvstændig undervisningskonsulent indenfor it, medier og kommunikation på folkeskoleområdet.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Elevernes verdensbillede anno 2012 kan betegnes som glokaliseret. Det ultralokale og nære optræder i en slags syntese med globaliseringen, som primært foregår på internettet. Dette har betydning for elevernes sproglige og kulturelle identitetsdannelse og smitter derfor helt naturligt af på danskfaget. Workshopdeltagerne skal forholde sig til hjemstavnsbegrebet i danskfaglig sammenhæng og bruge nye medier til at modernisere begrebet og inddrage det i undervisningen. Det sker helt konkret gennem produktionen af lyddias. Fra bunden lærer deltagerne med enkle it-redskaber selv at producere og udgive lyddias (også kendt som ”Photostories”). Der er plads til selv at arbejde med både de tekniske sider af produktionen og de etiske og ophavsretslige sider af udgivelsen. Workshoppen klæder altså deltagerne på til selv at lave et hjemstavnsforløb. På workshoppen optræder foruden instruktøren, en gæsteunderviser fra Helsingør Teater og en eller flere lokale seniorer der fortæller om projektet Ældre fortæller med ny medier. Seniorerne tilbyder at komme på besøg i klasserne og fortælle om Helsingør i gamle dage. Formålet med www.hjemstavn.com/undervisning er at eleverne gennem arbejdet med multimedier og digital historiefortælling, får indsigt i hjemstavnsbegrebet. For de fleste voksne mennesker er begrebet fuld af følelser og betydning. De færreste børn har nogensinde hørt ordet.

Video: http://youtu.be/a7Ni_9zbUOs