12116 Web 3.0 – Kreativitet og innovation – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN Alle og læringcenterfolk

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØR Mads-Peter Galtt, Mathias Poulsen, David Garde-Tschertok og Thomas Rieks

 

Læring med medier, spil og de nyeste it-teknologier sker på elevernes digitale hjemmebane. Inklusion, motivation, innovation og entreprenørskab er læringsmæssige sværvægtere. Denne workshop for øvede it-didaktikere bringer begreberne i spil. Med de nyeste teknologier og besøg fra eksperter, er målet at udvikle didaktiske rammer, projekter og undervisningsforløb med kreativ brug af it. Fokus er projektarbejde og udvikling af læringsmiljøer i klassen og på skolebiblioteket.
Der vil være 4 workshops: Windows 8/Tablets/OneNote, Skolen i Skyen, Spil/Læring/Didaktik, Radio/Facebook.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Understøtte elevens kreative udvikling i faget
• Vise, hvordan samarbejdet mellem elever og lærere kan foregå i Web 2.0 regi
• Læring gennem det narrative, fx spil og hvordan disse giver mening i skolen.

IT/MEDIE MÅL
• Kreativ udnyttelse af it og mediers muligheder
• Eleven som producent – hvordan foregår det i Web 2.0?
• Spil, og produktion af disse, som led i elevens kritiske stillingtagen til medieprodukter.

IT-REDSKABER
Windows 8, Tablets, OneNote, Google Docs, Typewith.me, Kodu, Steam, Audacity, AudioBoo mm.

FORUDSÆTNINGER
Vi sætter overliggeren lidt højt, og du skal ikke være bange for at miste fodfæstet at par gange – det er meningen. Det er en forudsætning, at du er villig til at kaste dig ud i disse programmer og forløb, og at du vil bruge dem sammen med dine elever og dine fagfæller.

OM INSTRUKTØRERNE
Mads-Peter Galtt, Mathias Poulsen, David Garde-Tschertok og Thomas Rieks. Anne-Mette Hermansen og Morten Ovesen er konsulenter i Uddannelseshuset og deltager i rækken af workshops.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Mathias Poulsen er selvstændig med konsulentvirksomheden Play Consulting (se www.playconsulting.dk), hvor han over en årrække har udforsket krydsfeltet mellem spiludvikling, forskning og undervisning. Han samarbejder bl.a. tæt med GameIT College, deltager i forskellige nationale og internationale udviklingsprojekter, skriver artikler og holder foredrag.
David Garde-Tschertok er pædagogisk uddannelseschef hos Microsoft, tidligere uddannelseskonsulent i Gentofte Kommune.
Thomas Rieks er uddannet lærer og pædagogisk it-vejleder samt leder af læringsmiljøet på Randersgades Skole, København. Ni års erfaring som lærer.
Mads-Peter Galtt er uddannet lærer og master i it og læring. It-didaktisk konsulent i Gentofte Kommunes skolevæsen og hyppig foredragsholder på konferencer og til netværksmøder med konsulenter.