12112 Tekstlaboratoriet – overbygningen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 7.-10. klasse

UGEDAG Onsdag

INSTRUKTØR Charlotte Rytter, Ole Munk, Movellas, Tau og Morten Ovesen

 

Kreative skriveprocesser kan understøttes med en bred vifte af it-redskaber. Glem alt om dansk stil i denne workshop, som inspirerer til nye måder at arbejde med elevernes skriftlighed. Måder, hvor it ikke bare er et redskab, men en integreret del af metodikken. Fire instruktører inspirerer fra hver deres udgangspunkt: • Rim, rytme og fonetik • Inspiration, idéudvikling og afgangsprøver • Det sociale litteraturmedie Movellas • Samspil mellem tekst og billede I tekstlaboratoriet fi nder og afprøver deltagerne nye veje til målene for elevernes skriftlighed. Med udgangspunkt i inspirationsoplæggene bliver der tid til forsøg og planlægning af skriveprojekter.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Elevernes skrivemotivation
• Skrivepædagogik på internettet
• Ord og billeder – samspil i layoutet

IT/MEDIE MÅL
• Web 2.0 i danskundervisningen
• Tekst- og billedbehandling
• Webbaseret skrivesamarbejde IT-REDSKABER Word, Publisher og Movellas.

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen bygger videre på it-redskaber fra sidste års basisniveau. Udgangspunktet er fortrinsvist enkle it-programmer til formålet. Deltagerne kan selv vælge at arbejde med mere avancerede programmer. OM

INSTRUKTØRERNE
Charlotte Rytter, Ole Munk, Movellas, Tau og Morten Ovesen.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
• Charlotte Rytter, lærer på Trefalkeskolen, fagkonsulent i dansk og lærebogsforfatter
• Ole Munk, mediedesigner og forfatter til ”Avislayout og redigering”
• Movellas, fra redaktionen på Movellas kommer en medarbejder
• Tau, rapper og lydproducer

Morten Ovesen er konsulent for dansk, it og medier i Helsingør.

I laboratorier laver man både analyser og synteser. Denne workshop stiller skarpt på it-værktøjer som kan bruges til begge dele i eleverne skriveproces. Hovedvægten er på elevernes tekstproduktion, men redskaber til at analysere netop elev-tekster er også på programmet. Workshoppen er redskabsorienteret og der bliver ikke fokus på ét sammenhængende projekt som i de fleste andre workshopper. Til gengæld bliver der tid til at afprøve it-teknikker og udvikle skrivepædagogiske forløb og delforløb.

Ord og billeder v/Ole Munk Forholdet mellem ord og billeder er centralt i visuelle medier og dermed et naturligt omdrejningspunkt i danskundervisningen. Med enkle layout-programmer på netbooken, er det nemt at aktivere eleverne indenfor dette faglige felt. Tekstlaboratoriet får besøg af mediedesigner Ole Munk. Med aktuelle eksempler viser han, hvordan ord og billeder bliver brugt i moderne kommunikation. Hans oplæg er udgangspunktet, når deltagerne selv skal i gang med layoutprogrammerne. Med musen i hånden går resten af workshoppen med at udvikle danskfagligheden omkring ord-billeder.
Skrivepædagogik på nettet v/Charlotte Rytter Ideudvikling og inspiration er nøglen til et godt skriveforløb. It-baserede mindmaps og fælles online dokumenter motiverer eleverne i denne fase af skriveprocessen. Prøv selv hvordan programmerne virker og få afprøvede undervisningsforløb med hjem på pc’en. Lær fx hvordan musikvideoer motiverer elevernes novelleskrivning. Og hvordan nettet egner sig til skriveforløb med både essays, opinion og artikler. Workshoppen afrundes med inspiration til, hvordan it kan tænkes ind i afgangsprøverne – og hvad man gør, når det ikke er muligt.
Movellas – læs, skriv, del v/medlem af redaktionen Moveller – nej, det er ikke en stavefejl, men et nyt skønlitterært format på nettet – sociale noveller. Med den sociale netværkstjeneste Movellas kan eleverne blive online forfattere, lade sig inspirere samt give og modtage respons på deres skriftlige arbejde – både i lukkede og åbne rum. Tjenesten er gratis og annoncefri med et tilhørende undervisningsmateriale til 7.-10. klasse. I den autentiske undervisningssituation, integreret i det danskfaglige arbejde, lærer eleverne samtidigt om sociale medier, og generel adfærd på nettet. Når eleverne opretter en profil og begår sig på movellas.com sammen med andre brugere, minder det meget om, hvordan andre sociale medier som Twitter og Facebook fungerer.
Rim, rytme og flow-writing v/Tau RAP – Rythm And Poetry. Lyrik med et beat. Børn og unge har rap-genren på rygraden og som skriveformat egner den sig til kreative skriveprocesser. Rapperen Tau fortæller om rap-genren og demonstrerer flow writing: En improviserende skriveteknik hvor man optager sin tale henover et beat på pc’en. Optagelsen transskriberes og er udgangspunktet for rap-teksten. Deltagerne prøver selv teknikken og udfolder i fællesskab dens skrivepædagogiske potentialer i undervisningen. Workshoppen danner afsæt til at arbejde videre med produktion af tekster, beats og lydflader.