12108 Tekstlaboratoriet – mellemtrin – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-6. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Malene Erkmann

 

På kurset arbejder vi med både fi ktive og ikke-fi ktive tekster, layout af tekster og søgning i digitale tekster på nettet. Vi har fokus på, hvordan computeren kan bruges som redskab til at skabe andre tekster, samle tanker og gøre det muligt at samarbejde om tekster. Vi arbejder derfor både med teksten og med det gode layout og med programmer på nettet, der kan hjælpe med at sammensætte farver og billeder. Men vi arbejder også med mikrotekster som fx sms-novellen. Vores redskaber er derfor ikke bare Word og computeren, men også Twitter og mobiltelefonen. På den måde kan vi fx genskabe menneskemylderet på Christian d. 4. orlogsskib eller spille en scene fra Harry Potter.

FAGLIGE MÅL DANSK

• Skrive kommenterende, forklarende og argumenterende gennem inddragelse af nye teksttyper
• Layoute tekster til bestemte formål og modtagere
• Søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser

IT/MEDIE MÅL
• Koblingen mellem tekst og billeder, som kendetegner de nye medier
• Tekster i nye mobile kontekster
• Vi forholder os samtidig til demokratiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, når tekster deles og distribueres via internettet.

IT-REDSKABER
Vi arbejder først og fremmest med netbook og Smartboard, samt mobilens værktøjer. Word og PowerPoint kommer i brug og vi redigerer og formidler ved hjælp af forskellige web 2.0 værktøjer.

FORUDSÆTNINGER
Kurset retter sig mod dansklærere på mellemtrinnet med it-kompetencer, der som minimum svarer til, hvad man kan forventes at have erhvervet gennem sidste års faglige it-kurser

OM INSTRUKTØREN
Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand. it. Arbejder som pædagogisk it-vejleder med kurser og udviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejleder.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
På kurset arbejder vi med traditionelle danskfaglige discipliner som disponering, strukturering og udtryk i fiktive tekster og sagtekster. Samtidigt øver vi færdigheder i at arbejde med billeder i Word og Powerpoint, men arbejder også med konsekvenserne af, at vores omverden i højere og højere grad betjener sig af billeder og animationer, frem for tekst. Vi træner færdigheder i at arbejde med lyd, layout og referencer i Word, og arbejder samtidig med de pædagogiske muligheder, der ligger i at eleverne på nye måder kan samarbejde om skrivning af tekster. Med lyd og animationer i PowerPoint og link og hypertekster i Word og Powerpoint, arbejder vi på selv at producere nye genrer, der omgiver os og eleverne i hverdagen. Gennem arbejdet opbygger vi en viden om webetiske spørgsmål omkring sikkerhed, demokrati og lovgivning vedrørende fx ophavsret og ytringsfrihed. Endelig integrerer vi andre genrer, fx gennem arbejdet med sms-noveller og digitale tegneserier på nettet.