12102 Tekstlaboratoriet indskolingen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 0.-3. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Malene Erkmann

 

Vi arbejder med enkle, fiktive tekster, som eleverne selv skal kunne producere og lære at navigere i. Det gør vi gennem egne produktioner, men vi finder også inspiration til tekster på nettet og arbejder med tekstens disposition på forskellige måder. Der er fokus på de mange forskellige måder at udnytte programmerne til at organisere tekstarbejdet, skabe anderledes tekster og dele teksterne med andre. Vi fi nder mange af de spændende funktioner i Word og undersøger, hvordan vi kan arbejde med digitale tekster, der opbygges af både tekst, billede, lyd og hyperlinks.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning
• Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst
• Strukturere egen tekst kronologisk.

IT/MEDIE MÅL
Vi arbejder med koblingen mellem tekst og billeder, som kendetegner de nye medier. Derudover kigger vi på tekster i nye mobile kontekster og forholder os samtidig til demokratiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, når tekster deles og distribueres via internettet.

IT-REDSKABER
Vi arbejder først og fremmest med netbook og Smartboard, samt mobilens værktøjer. Word og Power- Point kommer i brug, og vi redigerer og formidler ved hjælp af forskellige web 2.0 værktøjer.

FORUDSÆTNINGER
Kurset retter sig mod dansklærere i indskolingen med it-kompetencer, der som minimum svarer til, hvad man kan forventes at have erhvervet gennem sidste års faglige it-kurser.

OM INSTRUKTØREN
Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand.it. Arbejder som pædagogisk itvejleder med kurser og udviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejledere.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
På kurset arbejder vi med traditionelle danskfaglige discipliner som disponering, strukturering og udtryk i fiktive tekster og sagtekster. Samtidig øver vi færdigheder i at arbejde med billeder i Word og Powerpoint, men arbejder også med konsekvenserne af, at vores omverden i højere og højere grad betjener sig af billeder og animationer, frem for tekst.

Vi træner færdigheder i at arbejde med lyd, layout og referencer i Word, og arbejder samtidig med de pædagogiske muligheder der ligger i at eleverne på nye måder kan samarbejder om skrivning af tekster.

Vi arbejder med lyd og animationer i PowerPoint og link og hypertekster i Word og Powerpoint. Endelig integrerer vi andre genrer, fx gennem arbejdet med sms-noveller og digitale tegneserier på nettet. Vi skal også selv producere nye genrer, der omgiver os og eleverne i hverdagen.

Gennem arbejdet opbygger vi en viden om webetiske spørgsmål omkring sikkerhed, demokrati og lovgivning vedrørende fx ophavsret og ytringsfrihed.