12114 Powerfulde præsentationer – overbygningen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 7.-10. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Stine Hjorth Pedersen og Morten Ovesen

 

Denne workshop byder indenfor til sessioner med fokus på, hvordan man kan lave powerfulde præsentationer. Meningen er, at deltagerne skal stifte bekendtskab med forskellige præsentationsformer, der er velegnede i overbygningen, både til egen undervisning og til når eleverne skal fremlægge. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra elever, og det er meningen, at I skal komme med jeres ideer og tanker, som vi sammen udvikler og forfiner samtidig med, at der kobles oplæg om værktøjer og gode ideer til.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt
• Gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler
• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner.

IT/MEDIE MÅL
• Valg af relevant community og herunder valg af præsentationsform
• Kende og beherske internettet og web 2.0’s særlige kommunikationskonventioner i forhold til både afsender- og modtagerpositioner.

IT-REDSKABER
Power Point, Prezi, Pixton og MindMeister.

FORUDSÆTNINGER
Vi vil bygge videre på det, I allerede har været igennem i år. Det vigtigste mht. forudsætninger til dette kursus er, at I er villige til at kaste jer ud i disse programmer og forløb og at I vil bruge dem sammen med jeres elever!

OM INSTRUKTØRERNE
Stine Hjorth Pedersen har 7 års erfaring som dansklærer i overbygningen og indgår i mange innovative projekter nationalt og internationalt. Morten Ovesen er konsulent for dansk, it og medier i Helsingør.