12101 Læsedidaktik med it – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 0.-3. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Karin Halvorsen

 

På kurset gives et bud på, hvordan it kan støtte elevernes læseforståelse og dermed deres faglige læring. Sammenhængen mellem læsning som kommunikation, og it som kommunikerende redskab belyses. Den digitale undervisning rammesættes ud fra viden om læsning og erfaringer med undervisning i læseforståelse. Der gives bud på, hvordan målrettet brug af de digitale medier sammen med den gode læseundervisning kan højne både det fagfaglige og det læsefaglige. De forskellige bud eksemplifi ceres med uddrag fra konkrete undervisningsforløb ud fra en progression for udvikling af it-kompetencer i 0. – 3. klasse.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Bogstavkendskab/afkodning og opdagende skrivning
• Ansigtsløs kommunikation – brug af mails
• Beskrivende og berettende tekster, fakta/fiktion

IT/MEDIE MÅL
• Valg mellem forskellige præsentationsformer
• Kommunikation, videndeling og samarbejde
• Informationssøgning og -indsamling

IT-REDSKABER
Platforme: Interaktiv tavle, netbook, digitalkamera. Programmer: Office, Notebook10, PowerPoint, PhotoStory. Tjenester: www.elevunivers.dk, Mikroværkstedet, Skoleintra.

FORUDSÆTNINGER
Kurset retter sig mod dansklærere i indskolingen med it-kompetencer, der svarer til, hvad man kan forventes at have erhvervet gennem sidste års faglige it-kurser.

OM INSTRUKTØREN
Karin Halvorsen er læsevejleder, specialundervisningslærer og dansklærer i indskolingen med mange års undervisningserfaring med digitale medier. Sammenhængen mellem læsning som kommunikation, og it som kommunikerende redskab optager Karin.

UDDYBENDE BESKRIVELSE