12117 It i specialundervisningen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN Specialklasser

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Ane Kuld og Morten Jacobsen

 

På workshoppen kommer vi ind på, hvordan it og digitale læremidler kan styrke dansk i specialundervisningen. It-hjælpemidler kan betyde en markant forøgelse af elevernes muligheder for funktionel læsning. Med de it-redskaber vi har i dag, bliver det muligt at undgå at mange læsesvage elever går glip af alderssvarende oplevelser og oplysninger. Desuden vil vi på workshoppen kigge nærmere på, hvordan Notebook softwaren kan benyttes i specialundervisningen i dansk til at støtte og motivere eleverne. I den afsluttende workshop vil vi arbejde med stopmotion fi lm, og programmet Monkey Jam, som på en let og sjov måde, kan være en motiverende måde at lave historiefortælling på.

FAGLIGE MÅL DANSK
• At udvikle og styrke elevernes læsning og skrivning
• At arbejde med forskellige udtryksformer
• Bruge læsning af digitale tekster som redskab til omverdensforståelse.

IT/MEDIE MÅL
• It som kompenserende værktøj i læseundervisningen
• Arbejde med små multimedieprojekter
• Kendskab til åbne – og lukkede programmer samt digitale tekster.

IT-REDSKABER CD-ord, praksiseksempler fra Offi ce 2010, PhotoStory, Notebook, Monkey Jam samt programmer fra Mikroværkstedet.

FORUDSÆTNINGER
Vi vil bygge videre på det, I allerede har været igennem i år. Workshoppen er delt i to afdelinger. De første to med Ane Kuld, de sidste med Morten Jacobsen.

OM INSTRUKTØRERNE
Ane Kuld har i mange år arbejdet med it som kompenserende værktøj i specialundervisningen. Morten Jacobsen er pædagogiske it-vejleder. Læs mere på www.jacobsenkurser.dk