12106 Film på skemaet – mellemtrinnet – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-6. klasse

UGEDAG Tirsdag

INSTRUKTØR Thomas Rieks og Morten Ovesen

 

På workshoppen arbejder vi med, hvordan it og medier kan bringes i spil sammen med de temaer og emner som eleverne skal undervises i. Vi kigger på, hvordan vi producerer elevfi lm og lærer at sætte lyd og billede sammen. Vi ser på, hvilke temaer og emner der egner sig til undervisningen, og hvordan man planlægger og underviser med sigte på at lave film.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Film som værktøj til at udtrykke sig – eleven som producent
• Eleven lærer at planlægge og udføre egne projekter i grupper med forskellige roller og ansvar
• Grundlæggende forståelse for fi lmmediets virkemidler samt styrker og svagheder.

IT/MEDIE MÅL
• Viden om film som en del af elevens medieforbrug
• Eleven producerer til en offentlighed og er dermed en del af Web 2.0 fortællingen
• Arbejdet med fi lm til internettet bygger videre på elevens mulighed for at tage stilling til, hvordan egne fremtidige produkter/afl everinger skal produceres.

IT-REDSKABER Vi skal anvende vores mobil, Smartboards og computer. Derudover Word, Moviemaker og Audacity. Filmstriben, dr.dk, Youtube/Skoletube vil vi også anvende.

FORUDSÆTNINGER Vi vil bygge videre på det I allerede har været igennem i år. Det vigtigste mht. forudsætninger til dette kursus er, at I er villige til at kaste jer ud i disse programmer og forløb og at I vil bruge dem sammen med jeres elever.

OM INSTRUKTØRERNE Thomas Rieks har 9 års erfaring som lærer og er aktiv i brugen af it og medier i undervisningen. Morten Ovesen er konsulent for dansk, it og medier i Helsingør.