12109 Fede fremlæggelser – mellemtrinnet – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-6. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Malene Erkmann

 

På workshoppen arbejder vi med forskellige måder at formidle budskaber. Det betyder, at vi først og fremmest arbejder med de mange forskellige funktioner i PowerPoint og Prezi, herunder muligheder for at integrere lyd, video og animationer. Vi arbejder med præsentationer, som kan vises for en klasse eller et større publikum, men også med præsentationer som brugeren selv skal klikke sig igennem. Vi har fokus på at finde det rette udtryk til projektet, både gennem valg af skrifttyper, farver og effekter.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Layoute tekster til bestemte formål og modtagere
• Arbejde med kunstneriske og dramatiske udtryksformer
• Formidling gennem inddragelse af billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner

IT/MEDIE MÅL
• Vælge rette kanal til formidling af sit budskab
• Kende forskellige præsentationsformer
• Eksperimentere med kommunikation, videndeling og samarbejde i web 2.0 værktøjer.

IT-REDSKABER Prezi, PowerPoint, Word, Colorshemedesigner, Kuler, Colorpicker, klippeværktøj mm.

FORUDSÆTNINGER Kurset retter sig mod dansklærere på mellemtrinnet med it-kompetencer, der som minimum svarer til, hvad man kan forventes at have erhvervet gennem sidste års faglige it-kurser.

OM INSTRUKTØREN
Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand.it. Arbejder som pædagogisk it-vejleder med kurser og udviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejleder.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Design er også information, og på kurset arbejder vi med, hvordan vi kan læse og skrive informationer gennem design. Vi træner først og fremmest færdigheder i brug af PowerPoint og andre værktøjer til formidling, men har også fokus på, hvilke værktøjer, der fremmer kommunikation, og hvordan vi vælger rette værktøj til rette publikum. Vi arbejder med farver og farveskemaer, fonte, gestaltlove, grid design og måder at læse og navigere i digitale tekster. Gennem arbejdet med egen produktioner udvikler vi værktøjer til at vurdere elevernes og andres præsentationer.