12104 Den digitale Tarzanbane – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 0.-3. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Martin Lindved

 

I løbet af fire workshops skal vi arbejde med konkrete danskfaglige emner. Vi kommer til at berøre emner som: Den nye lærerrolle, elev til elev læring, differentieret undervisning, bevægelse og it, Cooperative Learning og klasseledelse. Den digitale Tarzanbane er en ny og anderledes tilgang til, hvordan vi kan introducere nye faglige emner i kombination med it på en legende måde. Den giver dig som lærer helt nye muligheder for at pakke dit faglige materiale ind i en aktiv undervisning med it. En undervisning hvor elever og lærer får nye roller, og hvor leg og bevægelse bliver centrum for al læring. Du får mulighed for at kombinere det tilgængelige fagmateriale med it-resurser.

FAGLIGE MÅL DANSK
• At styrke elevernes skriftsprog og læsekompetencer med it som redskab.

IT/MEDIE MÅL
• Udnytte og overføre kompetencer fra kendte til nye brugergrænsefl ader og interaktionsformer, så eleverne derved selvstændigt udvikler it-kompetencer og it-dannelse
• Beherske kontinuerlige, foranderlige og uformelle læringssituationer
• Blive fortrolige med de samarbejdsformer og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde og lign.

IT-REDSKABER
Word, Windows lydoptager, webcam, Skype, Smartphone, Smartboard, Xbox Kinect og LEGO, samt diverse online redskaber og sider.

FORUDSÆTNINGER
Kurset retter sig mod dansklærere i indskolingen med itkompetencer, der som minimum svarer til, hvad man kan forventes at have erhvervet gennem sidste års faglige itkurser.

OM INSTRUKTØREN Martin Lindved arbejder til dagligt i indskolingen på Skansevejens Skole i Fredericia. De sidste 4 år har han arbejdet bredt med it og bevægelse og står bag hjemmesiden www.børnehaveklasseleder.dk og www.itibevægelse.dk.