12105 Computerspil i skolen – indskolingen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 0.-3. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Malene Erkmann

 

Kurset giver en introduktion til computerspil. Vi kigger på forskellige typer af spil, og ser på forskellige måder at integrere spil i undervisningen på. Computerspil er ligesom romanen en form for fortælling, som vi kan analysere og forstå. Men computerspillet kan også være en læringsresurse eller et sted, hvor man kan skabe sine egne fortællinger og præsentationer. Vi spiller forskellige gratis spil på internettet, der giver et overblik over de forskellige typer spil der fi ndes. Herefter arbejder vi videre med spillenes fortælling eller simulering og prøver også selv at lave simple spil. Kurset er først og fremmest et kursus for dig, der gerne vil bruge computerspil i undervisningen, men måske ikke selv er den store spiller.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
• Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
• Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse.

IT/MEDIE MÅL
• Multimodale virkemidler
• Navigation i digitale hypertekster
• Æstetikken i computerspil.

IT-REDSKABER
Vi arbejder først og fremmest på netbook og Smartboard. Derudover anvender vi undervisningsspil og kommercielle spil. Vi forsøger også at lave vores egne spil i softwaren Kodu og gratis spil fra nettet.

FORUDSÆTNINGER
Kurset retter sig mod dansklærere i indskolingen med it-kompetencer, der som minimum svarer til, hvad man kan forventes at have erhvervet gennem sidste års faglige it-kurser.

OM INSTRUKTØREN
Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand.it. Arbejder som pædagogisk itvejleder med kurser og udviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejledere.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Vi arbejder med computerspillet som genre, men også som værktøj og læringsresurse. Vi ser på læringsspil fra Trunky til Pesten, klassiske computerspil som fx Max and the Magic Marker og software til egne produktioner som fx Kodu. Computerspil kan betragtes som digitale tekster, der kan læses og analyseres og computerspil kan betragtes som eksemplariske digitale produktioner, der viser os, hvor udviklingen er på vej hen. Endelig kan computerspil betragtes som simuleringer som vi kan bruge som rammefortællinger i undervisningen. Vi afprøver alle former og får på en gang udvidet vores kendskab til computerspil og udvidet vores forståelse af genrer, som fortjener fokus i skolen.