12107 Computerspil og læring – mellemtrin – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 4.-6. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Mathias Poulsen

 

Denne workshop giver en introduktion til de forskellige måder, hvorpå computerspil kan inddrages i danskundervisningen i folkeskolen. I løbet af fire workshops kommer vi bl.a. ind på følgende: spil som læringsressource, spildannelse og spiludvikling. Når spil af mange betragtes som et attraktivt redskab, skyldes det i høj grad, at spil handler om læring. Spil iscenesætter imidlertid læring anderledes end vi fx gør i skolen, og det er derfor interessant at se på, hvad spillene kan lære os om læring, og hvordan vi kan gøre brug af dette i undervisningen. Deltagerne kommer til at lave deres egne (små) spil med nemme og gratis redskaber, og der bliver mulighed for at udforske, hvordan spiludvikling understøtter en lang række læreprocesser som fx samarbejde, kreativitet og problemløsning.

FAGLIGE MÅL DANSK
• Forskellige former for skriftlighed
• Redskaber til at analysere spil og forstå spil i relation til andre medier
• Grundlæggende forståelse for og kendskab til spiludvikling – medieproduktion.

IT/MEDIE MÅL
I løbet af de fire workshops illustreres det, hvordan man ved at arbejde med computerspil kan beskæftige sig med alle fi re dimensioner, der skitseres i de Fælles Mål for it- og mediekompetencer i folkeskolen, faghæfte 48.

IT-REDSKABER
Prezi, Twitter, Kodu, YouTube, blogs, spilsites, spiltjenester m.m.

FORUDSÆTNINGER
Niveauet vil være tilrettelagt, så alle kan være med, og med blik for at det efterfølgende arbejde med spil i undervisningen helst ikke skal fortabe sig i tekniske problemer.

OM INSTRUKTØREN Mathias Poulsen er selvstændig med konsulentvirksomheden Play Consulting, www.playconsulting.dk, hvor han over en årrække har udforsket krydsfeltet mellem spiludvikling, forskning og undervisning.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Denne workshop giver en introduktion til de forskellige måder, hvorpå computerspil kan inddrages i danskundervisningen i folkeskolen. I løbet af fire workshops kommer vi bl.a. ind på følgende:
• Spil som læringsressource
• Spildannelse
• Spiludvikling
Når spil af mange betragtes som et attraktivt redskab skyldes det – overraskende for mange – i høj grad at spil handler om læring. Spil iscenesætter imidlertid læring anderledes end vi fx gør i skolen, og det er derfor interessant at se på, hvad spillene kan lære os om læring, og hvordan vi kan gøre brug af dette i undervisningen. Hvordan kan vi bruge spil og principper fra spil som afsæt for danskfaglig læring? På grund af spillenes store tiltrækningskraft er computerspil blevet et betydningsfuldt kulturelt fænomen som det er vigtigt at kunne forholde sig kritisk, analytisk og reflekteret til. Med andre ord er det væsentligt, at vi i fællesskab med eleverne udvikler en spildannelse. Derfor stiller vi selvfølgelig skarpt på begrebet, og undersøger hvordan danskfagets traditionelle fokus på bl.a. analyse, formidling og fortælling fortsat kan indtage en hovedrolle. I forlængelse af den analytiske tilgang kommer deltagerne også til at lave deres egne (små) spil med nemme og gratis redskaber, og får dermed mulighed for at udforske, hvordan spiludvikling understøtter en lang række læreprocesser som fx samarbejde, kreativitet og problemløsning. På alle fire workshops bliver der tale om en løbende vekslen mellem oplæg, diskussion og konkrete øvelser orienteret mod senere anvendelse i deltagernes egen undervisning.