12501 + 12502 Leg og læring med it i børnehaveklassen

UGEDAG
Tirsdag

INSTRUKTØR
Malene Erkmann

BESKRIVELSE
På kurset fortsætter vi, hvor vi slap sidste år. Vi kombinerer praktisk arbejde med computer og Smartboard med diskussioner og udvikling af praktiske forløb, som er klar til at blive bragt med tilbage og anvendt i klassen. Forløbene har især fokus på leg og bevægelse med Smartboard, fortælling i tekst og billeder og arbejdet med naturen inde og ude.

FAGLIGE MÅL

  • Udvikle elevernes sprog og udtryksformer
  • Arbejde med natur og naturfaglige fænomener på nye måder
  • Kombinere bevægelse og motorik med it og digitale medier

IT/MEDIE-MÅL

  • Indsamling af information ved hjælp af fx digitalkameraer
  • Produktion af enkle tekster ved inddragelse af it
  • Udvikling af elevernes grundlæggende it-kompetencer

IT-REDSKABER

Netbook og Smartboard, Smart Notebook, Powerpoint, PhotoStory og forskellige tjenester på nettet som fx Pixton.

FORUDSÆTNINGER
Der tages afsæt og udgangspunkt i det underviste på basishold for børnehaveklassen.

OM INSTRUKTØREN
Malene Erkmann er uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og cand.it. Arbejder som pædagogisk it-vejleder med kurser, udviklingsprojekter på skoler og i kommuner og som underviser på diplomuddannelsen for skolebibliotekarer og it-vejledere.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
Vi arbejder videre med at lave spil og lege til brug med Smart-boardet i stil med slangespillet og julekalenderen, vi lavede sidste år.

De grundlæggende funktioner i Smart-boardet genopfriskes og vi udvikler små aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunk i tavlen bevæger sig rundt i rummet.

Vi fortsætter, hvor vi slap sidste år med PhotoStory, MovieMaker og Word. Vi har fokus på redskaber, der kan hjælpe eleverne med at fortælle egne historier, redigere og integrere tegninger og foto gennem en legende tilgang.

Ligeledes vil vi arbejde på at få greb om de grundlæggende funktioner i at hente og gemme digitale produkter.

Vi laver små projekter om døgnet, årstiderne og vejret på SMART-boardet og arbejder med at samle og sortere de indsamlede data fra naturen omkring os, både udenfor og i vindueskarmen.