12402 It i biologi- og geografiundervisningen – uddybende beskrivelse

KLASSETRIN 7.-10. klasse

UGEDAG Mandag

INSTRUKTØR Anette Vestergaard Nielsen

 

Gennem brug af it og medier i undervisningen opnår vi ikke kun en øget motivation hos eleverne, men vi har også et medie, som giver mulighed for at vise, forklare og få overblik over komplekse processer indenfor naturfag. De fi re workshops handler om, hvordan vi kan udnytte it i naturfagsundervisningen i biologi og geografi .

FAGLIGE MÅL NATURFAG
• Anvende enkelt it-udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet
• Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling
• Beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografi ske kilder og hjælpemidler som billeder, film, kort, tekster, elektroniske medier og statistikker.

IT/MEDIE MÅL
• Informationssøgning og -indsamling
• Produktion, formidling og analyse
• Kommunikation, videndeling og samarbejde, herunder webetik.

IT-REDSKABER
IWB, internet, dataloggere, officeprogrammer, digitale mikroskoper, kameraer og GPS.

FORUDSÆTNINGER
Workshoppen byggere videre på sidste års basisniveau på naturfag eller matematik.

OM INSTRUKTØREN
Anette Vestergaard Nielsen er naturfagslærer og pd. i naturfagsdidaktik.

UDDYBENDE BESKRIVELSE
De fire workshops har til formål at præsenterer deltagerne for it-redskaber, der giver eleverne mulighed for bedre og lettere at forstå komplekse naturfaglige begreber og processer. Gennem dataindsamling, analyse, dokumentation og egenproduktion har deltagerne mulighed at få kendskab til værktøjer der kan udvikle elevernes naturfaglige kompetencer. Deltagerne vil desuden blive præsenteret for muligheder for, hvordan it kan være med til at eleverne udvikler deres naturfaglige skriftsprogskompetencer. På workshoppen præsenteres, hvordan man kan bruge it til at arbejde med udvikling af elevernes fagsprog, både det tænkte, det talte og det skrevne. Gennem praktisk arbejde præsenteres, hvordan læreren i naturfag kan arbejde med it som en motiverende faktor der samtidig øger forståelsen for naturfaglige emner. Der lægges vægt på, hvordan naturfag kan styrkes i arbejdet med og i it.

Faglig kontekst
• It-kompetencer og -anvendelse
• Samspillet mellem de fag-faglige dimensioner og it-kompetencerne
• Anvendelse i undervisningen